تبلیغات
آینه شکسته - مانده در راه
دست به کاری زنم که غصه سر آید

مانده در راه

1389/11/29 11:40

نویسنده : لیلا انهاری

(الف)

تنها مانده ام در راه

نگو که راه  بلد نبودم

نگو که تو را

جا نهاده ام در راه

تدبیر شاید این
بود

من وتو در این قفس

تنهای تنها باشییم

         (ب)                   

پرنده ای را می مانم،

گلو فروبسته

بال و پر شکسته

در انجماد قطرات باران

نه!دیگر با باد سخن نخواهم  گفت

دیگر با باران هم نوایی نخواهم کرد

مرا دیگر امیدی نیست

پرنده سایه می تکاند در باد

نه ناله ای

نه آهی

مرا دیگر گریزی نیست

تنها،تنهای تنها

در این وادی غربت

 

(ج)                           

آسمان چه کوتاه   

چه سربسته است

ابرها می دانند

دلتنگی چه غم انگیز است

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1389/12/14 00:03