تبلیغات
آینه شکسته - 1 -پس به خود باش،2 -آواز بلند آزادی
دست به کاری زنم که غصه سر آید

1 -پس به خود باش،2 -آواز بلند آزادی

1389/11/29 11:57

نویسنده : لیلا انهاری

(الف)

ومرا دیگر بار

  اینگونه بر جای نهاد

   آویزان بر صلیبی      پس به خود باش    

       هر آنچه هست 

       همان باش که بودی

         
هراس جایز نیست.

 


(ب)

چشمها را بگشای

قفل لب را بشکن

ترانه ای ساز کن

تا به رقصی در آییم


و بخوانیم آواز بلند آزادی را
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1390/01/10 16:16