تبلیغات
آینه شکسته - دل می خواست به ما نگویند توهم گرا
دست به کاری زنم که غصه سر آید

دل می خواست به ما نگویند توهم گرا

1389/12/13 14:24

نویسنده : لیلا انهاریدل می خواست به همه آدمهایی که به ما می گویند توهم گرا، بگویم چیزهای که امثال ما می خواهد توهم نیست .

دلم می خواست هیچ وقت در هیچ جای دنیا جنگ نبود ، کشت وکشتار نبود، هیچ بچه ای مجبور به دست فروشی نبود.

دلم می خواست تا بگویم آسمان پر از ستاره است .دلم آرامش می خواهد،دلم دوستی می خواهد ولی ....

 


چشم بردهانت دوخته اند

مبادا بگویی خدا ،خدا ،خدا

چشم برلبانت دوخته اند

مبادا لبانت به خنده ای باز شود

چه کسی بود که می گفت

توهم گرا

چه کسی بود که می گفت

آسمان ستاره کم ندارددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1390/01/10 16:20نمایش نظرات 1 تا 30