تبلیغات
آینه شکسته - کشتند چراغ عالم افروزی ، رودیم ولی هم نفس مردابیم
دست به کاری زنم که غصه سر آید

کشتند چراغ عالم افروزی ، رودیم ولی هم نفس مردابیم

1389/10/23 11:13

نویسنده : لیلا انهاری

(1)

کشتند چراغ عالم افروزی را

دادن به ما غم جگر سوزی را

صد بوسه به دست ابن ملجم می زد

می دید اگر علی چنین روزی را


(2)

رودیم ولی هم نفس مردابیم

سیلی خورده این زمانه ی کج تابیم

تاریخ به زیر آب فریاد کشید

کوروش تو بپاخیز که ما در خوابیم


شاعر ایرج زبردستدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1390/01/3 10:55