تبلیغات
آینه شکسته - جا مانده
دست به کاری زنم که غصه سر آید

جا مانده

1389/11/29 11:20

نویسنده : لیلا انهاری

(الف)

با آوازی صدایم کن       

   که غریب و تنهایم

     به بلندی پرواز عقاب رهایم کن

         که گم کرده راهم              

            با صوتی کوتاه بخوان تا برخیزم

               که جا مانده در راهم(ب)

آرزوی بر باد رفته   

چه جلوه می کند به رقص

 آه راه می روم

وخیابان چه سر به هوا ایستاده

به تکه های برف می مانی               

لحظه لحظه رهگذران می آیند

و تو نمی آیی


(ج)

به دستان خویش می نگرم  

          که آویزانند                                     

پیدا نمی شود                  

کسی در یاد

تمام روز                  

به سایه ای شبیه ام

    شب ها در گوشلالایی می خوانم                

 شاید به خواب روم
شاید!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1389/12/18 20:49